19.71Prague

Sobota, 31 Červenec 2021

TÝM

· Aneta Skalická, Aiko Šotola- vnější záležitosti (komunikace s vedením, finance, kontakt s
hosty)
· Matěj Dynda, Jozef Hrdý- vnitřní záležitosti (koordinace týmu, přehled činností, dohled nad
průběhem organizace)
· Kateřina Apjárová-dramaturgie (hlavní výběr filmů, sestavení programu)
· Nikol Studihradová – kreativní oddělení
. Jakub Chalupa- IT