18.76Prague

Sobota, 31 Červenec 2021

Kdo žije potmě na GEKOMu?

Nežijme v iluzi, milí částeční spoluobyvatelé GEKOMu! Co se děje ve dne je jedna věc a co v noci zase druhá. To že v noci náš pokračovatel Minervy ožívá, není domněnka ale fakt. Záchody, kabinety a parapety se tak naplňují zatím ne příliš dobře popsanými kryptidy. Ano, není jen jeden, ale je jich více. Jejich popisy se ale zásadně odlišují. Samozřejmě, že ani ve dne neopouštějí budovu, a tak se můžeme stát svědky nevysvětlitelných nápisů na zdi v učebně fyziky či mizejících rostlin. Ale uveďme příklad, ten je pravděpodobně důsledkem nočního řádění a nezbedností kryptidů.

Tomuto záchodu pravděpodobně nic vážného nehrozí, ale všechna děvčata mohou jistě vypovědět, jak v určitou chvíli vypadal záchod s nápisem sebedestrukce.