Úvod

Letošní ročník festivalu pro vás chystáme s tématem KONFLIKT.

Na festivalu se letos podíváme na různé konfliktní situace, které se odehrávají napříč všemi sférami našich životů. Pokusíme se vám blíže nastínit podstatu konfliktů a různé způsoby jejich řešení. Budeme se věnovat mezilidským konfliktům, konfliktům člověka se sebou samým i mezinárodním konfliktům.

Stránky jsou ve vývoji. Případné nápady na vylepšení prosím posílejte na email [email protected] nebo na discord cenekp.
zdrojový kód